Beiratkozási segédlet 2024-2025-ös tanévre

A jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint az általános iskolákba történő beiratkozás személyes megjelenést és adategyeztetést igényel.

Iskolánkban a beiratkozás

2024. április 18. (csütörtök) 8.00-17.00 óra között
2024. április 19. (péntek) 8.00-16.00 óra között
lesz.

1. Amennyiben személyes ügyintézéssel, csak papír alapon történő adminisztrációval kívánnak beiratkozni:

A személyes megjelenés során történik a beiratkozáshoz szükséges hatósági igazolványok és dokumentumok eredeti példányának bemutatása is.

Feltétlenül hozzák magukkal az alábbiakat: 

    • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány
    • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
    • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
    • Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye;

továbbá honlapon letölthető formában megtalálható nyilatkozatokat is:

• Nyilatkozat közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

• Nyilatkozat az életvitelszerű ottlakásról

  Nyilatkozat etika, hit- és erkölcstan választásáról
    • Adatlap

      
2. Amennyiben lehetséges, válasszák az elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációt

A fent jelzett napokon a személyes ügyintézés gördülékenyebb, ha előzetesen beírják az adatokat a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába” (a továbbiakban: BÁI) felületén keresztül.
Az e-Ügyintézés felületen keresztül a regisztráció után indítható a beiratkozási folyamat, a gyermek adatait kitöltve a rendszer által felkínált űrlapon. Emellett az egyes nyilatkozatok a rendszerből szintén letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek.

Ha nem rendelkeznek KRÉTA belépési azonosítóval, az e-Ügyintézés felületén tudnak ideiglenesen regisztrálni, a jobb felső sarokban található Bejelentkezés gombra kattintva, majd a BAI-folyamatot kiválasztva tudják beküldeni a kérelmet a kiválasztott iskolához.

A beiratkozás napján a szülőnek – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választotta – meg kell jelennie személyesen az intézményben, és bemutatni a szükséges dokumentumok, illetve nyilatkozatok eredeti példányát!
 

• Az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.

• Ha nem a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti körzetes iskolába szeretnék beíratni a gyermeket, akkor is meg kell adni a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezés során.