Muzsikáló Fiatalok Alapítvány

Iskolánk mûködését, valamint tanulóinkat támogató alapítványunk neve: Muzsikáló Fiatalok Alapítvány

Az alapítvány adószáma: 18484171-1-07

Az alapítvány számlaszáma: 11736037 – 20534668

Alapítványunk céljai:

 • Az intenzív ének-zenei oktatás speciális feltételeinek javítása, eszközigényeinek támogatása.
 • Zeneileg kiemelkedõ tehetségek egyéni támogatása, zenei pályára irányítása.
 • A három iskolai énekkar mûködési feltételeinek javítása. Különös tekintettel a városi és külföldi szereplésekre.
 • Az iskolai néptánccsoportok mûködési feltételeinek biztosítása, javítása.
 • Hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése.
 • Tehetségfejlesztés, felzárkóztatás.

Az alapítványi célok megvalósítása érdekében az alapítvány feladatai:

 • Az ének-zenei oktatáshoz hangszerek vásárlása, javítása, eszközök vásárlása.
 • Különórák óradíjának átvállalása, tehetséggondozó, felkészítő zenei táborok költségeinek átvállalása.
 • Az iskolai énekkarok helyi, országos és külföldi szerepléseinek támogatása.
 • Néptánccsoportok működtetése, fellépéseinek támogatása, néptáncruhák vásárlása.
 • Iskolai táborozások, tanulmányi kirándulások támogatása, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók egyéni segítségnyújtása táborozáshoz, tanulmányi kiránduláshoz, tankönyv és kották vásárlásához.
 • Képességfejlesztõ és felzárkóztató szakkörök szervezése, támogatása.

Tisztelt Szülők!

Már értesülhettek arról, hogy az iskolánkat támogató Muzsikáló Fiatalok Alapítvány 2020 őszén 1.500.000 Ft-hoz jutott a személyi jövedelemadóból felajánlott 1 %-ból.

Kérjük Önöket, hogy támogassák továbbra is adójuk 1%-ával alapítványunkat! 

 A befolyt összegből az alapítvány alapító okirata által meghatározott iskolai tevékenységeket, eszközöket támogatjuk: versenyek nevezési, regisztrációs díjait, a versenyekre való utaztatás költségeit fizetjük, a szaktárgyi nevelőmunkához szükséges eszközöket vásárolunk, támogatjuk a néptánc oktatást, az emelt szintű ének-zenei oktatást.

Tavaly az Önök támogatásának köszönhetően számítógépeket, az online koncertek megvalósításához kamerát vásároltunk, illetve kültéri kamerarendszert szereltettünk fel.

Kérjük, hogy a mostani adóbevallási időszakban se feledkezzenek meg gyermekük iskolájáról, és ha lehetőségük van rá, ajánlják fel jövedelemadójuk 1%-át a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány javára!

Alapítványunk neve:  MUZSIKÁLÓ FIATALOK ALAPÍTVÁNY

 

Adószámunk:             1 8 4 8 4 1 7 1 – 1 – 0 7

Köszönettel:

Szigethy Adrienn                                  

igazgató