AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

Iskolánk Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola 2019-ben adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskolát érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye Oklevél

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

  • A környezeti nevelés komplex megvalósításának lehetőségei az iskolában
  • Játsszunk fizikát! Tanulói kísérletek a fizika órán
  • A digitális történetmesélés eszközeivel támogatott tanítás – Workshop
  • Iskolakerti tevékenységek
  • Képességorientált, tanulást könnyítő olvasás-, írástanítás program
  • A népmese, népdal és néptánc komplex felhasználása énekórán
  • Hagyomány és megújulás: a Kodály-módszer és a digitális XXI. század

Kapcsolattartó:           Ruff Regina

                                            Telefon: 25/413-124
                                            Email: dmoriczos@gmail.com