Bemutatkozás

 

Bemutatkozás

Emelt szintű énekoktatás

Iskolánk az ország azon kevés intézménye közé tartozik, amelynek minden osztályában emelt szintű énekoktatás folyik. Kodály Zoltán elképzelései alapján kezdődött el a munka, és büszkék vagyunk arra, hogy az eltelt 60 év eredményei igazolják Kodály Zoltán bíztató szavait.

Törekvéseink

Arra törekszünk, hogy az esztétikai érték befogadására képes, szelektálni tudó, ízléssel rendelkező fiatalokat neveljünk, akik a többi művészeti és tudományág területén is biztosan mozognak, önálló alkotásra képesek. Törekszünk arra, hogy tanulóink saját nevelésüknek aktív résztvevői legyenek, és végeredményként képesek legyenek a hatalmasra duzzadt tudásanyagból a nekik megfelelő értékeket kiválasztani, és megfelelően használni, alkalmazni, személyes élmények, érzelmi tapasztalatok és alapvető zenei tudás birtokában felnőttként is megmaradjanak az egyetemes értékek bűvöletében, igényes, értelmes életet teremtsenek maguknak.

Tanulmányi átlag

378 tanuló jár iskolánkba, 16 tanulócsoportba. Nagyon büszkék vagyunk az iskola tanulmányi átlagára, amely 4.70. A 8. osztályt befejező tanulóink az általuk első helyen megjelölt középiskolákban – országos hírű gimnáziumokban, két tanítási nyelvű középiskolákban – tanulnak tovább, és ott is kiválóan megállják a helyüket.

Eszközeink

Fő feladatunknak tartjuk, hogy ezt a kiváló tanulmányi eredményt évről évre elérjük, ezért igyekszünk az oktatási munkát úgy végezni, hogy a tudás megszerzésének módja örömet jelentsen tanulóink számára. A fejlesztő központú tevékenykedtetést helyezzük előtérbe, az önálló ismeretszerzésre tanítjuk a gyerekeket, ezért kiemelt szerepet kap nevelésünkben a könyvtár és a modern információhordozók megismertetése a tanulókkal. Nagyon fontos, hogy növendékeink gyakorlatot szerezzenek a szak- és ismeretterjesztő irodalom használatában, jártasságot szerezzenek az internetes keresőprogramok, a rohamosan fejlődő infokommunikációs eszközök használatában.  Ehhez jól működő számítógép parkkal rendelkezünk, amelyet az iskolánkat támogató alapítvány és folyamatos pályázatok segítségével igyekszünk fejleszteni.

Német vagy angol

A világban való eligazodáshoz ma már elengedhetetlen az idegen nyelv ismerete, ezért kiemelt figyelmet fordítunk erre a területre is. 2. osztálytól választható szakkörön, 4. osztálytól kezdve pedig heti 3 órában tanulhatják a tanulók a német vagy az angol nyelvet. 7. és 8. osztályban plusz órát biztosítunk a felvételizni vagy nyelvvizsgázni készülő tanulók számára. Célunk, hogy 8. osztály végére minél több móriczos diák alapfokú nyelvvizsgát tegyen.

Egyéni képességek

Nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni képességeknek megfelelő differenciált oktatásra, ennek érdekében kis csoportos és egyéni felzárkóztató foglalkozásokat, korrepetálásokat tehetséggondozó órákat szervezünk alsó és felső tagozaton egyaránt. Ennek eredményképpen számos versenyen vesznek részt tanítványaink, és a városi, megyei és országos megmérettetésekről rendszeresen térnek haza dobogós helyezésekkel.

Bozsik-program

A kiváló tanulmányi munka mellett tanulóink többsége eredményesen sportol. A dunaújvárosi és környékbeli sportegyesületek színeiben versenyző móriczosok egy sor országos helyezést mondhatnak magukénak. Iskolánk csatlakozott a Bozsik-programhoz, így az alsó

Nagyon fontosnak tartjuk hagyományaink ápolását

a móriczos piknik, a zenei világnap, a mesék éjszakája, az évfolyamkoncertek, a Móricz-hét, a farsangi bálok, a szülő-pedagógus bál, a tánc világnapi és a költészet napi rendezvény, a Kodály-koncert, az elsősök avatása, a karácsonyi koncert, az év végi koncertek nagy népszerűségnek örvendenek mind a tanulók, mind a szülők körében. A kék-fehér „kockás” egyenruhánk, az iskolai logó, az iskolazászló a közösségünkhöz való kötődést, az összetartozás érzését erősítik minden „móriczosban”.

Értékeink

Számunkra a legfőbb érték a ránk bízott gyermek

Mindenben a tanulók érdekeit, és az ő fejlődésüket tarjuk a legfontosabbnak. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a szülőkkel történő együttműködés. A szülők többsége kiváló kapcsolatot ápol a pedagógusokkal. Az iskolai szülői szervezet vezetésével tevékenyen részt vesznek az iskola mindennapi életében, rendezvényeink szervezői és rendszeres látogatói.

Kodály-módszer

A „Kodály-módszer” alkalmazása, amely a magyar népi kultúrán alapszik, az emberi érzelmek kifejezése, interpretálása örök értékű művek által, annak átélése, az esztétikai élmény megszületése a nevelés, a személyiségformálás legfontosabb eszközei iskolánkban. Ezért kiemelt szerepe van a művészeti munkának: öt kórusunk városi, országos és külföldi fesztiválok, rendezvények állandó fellépői.  Alsó tagozaton az órarendbe épülő, rendszeres néptánc oktatás folyik, a kicsik és a felsős néptáncosok emlékezetes műsorokkal örvendeztetik meg a közönséget.

Hagyományok ápolása

A Móricz Zsigmond Általános Iskola a több évtizedes hagyományokat ápolva mindig fontosnak tartotta, hogy a magyar kultúrát, a Dunaújvárosban működő magas színvonalú művészeti életet határainkon kívül is bemutassa, népszerűsítse, felhívja az Európai Unió polgárainak figyelmét Magyarország értékeire. Ezt a kultúrmissziót nagyon fontosnak tartjuk, ezért alakítottunk ki két külföldi iskolával is szoros – immár több, mint 20 éve folyamatosan élő – kapcsolatot. A németországi Reuchlin Gymnasium és az angliai Dixie Grammar School (ez nem kell) iskola diákjai rendszeresen látogatnak hozzánk, és évről évre a mi iskolánk is meghívást kap tőlük vendégszereplésre.

Az iskolánkban folyó munka magas színvonalának elismeréseként számos díjat nyertek kórusaink, tanulóink. Nagy büszkeségünk, hogy 2005-ben Dunaújváros Megyei Jogú Város képviselőtestülete nagykórusunknak adományozta a Pro Cultura Intercisae – díjat, amely Kodály Zoltán 1965-ben írt gondolatait erősíti: