Tisztelt Szülők!

Elérkezett az általános iskolába való beiratkozás időszaka!

Mivel gyermekük sikeresen megfelelt a zenei meghallgatáson, ezért sok szeretettel várjuk Önöket az általános iskolai beiratkozáson!

A beiratkozás időpontja: 2019. április 11. vagy április 12., 8.00 és 19.00 óra között.

A beiratkozás helye: Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola Könyvtár

A beiratkozáshoz a következő iratokra lesz szükségünk:

  • a gyermek személyazonosító igazolványa (ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonat)
  • a gyermek lakcímkártyája
  • óvodai szakvélemény
  • 5 éves kori státuszlap
  • oltási könyv
  • a nevelési tanácsadó szakvéleménye, amennyiben a gyermek volt vizsgálaton
  • a mellékelt nyilatkozatok kitöltve, aláírva

(Amennyiben nincs módjuk előre kitölteni a nyilatkozatokat, itt az iskolában, a beiratkozáskor is megtehetik.)

A mellékelt nyomtatványokon kell nyilatkozniuk a szülői felügyeleti jogukról, életvitelszerű ottlakásról, illetve arról, hogy gyermekük etika vagy hit- és erkölcstan oktatásban részesüljön. Az etika órát az osztályfőnök tartja, a hit- és erkölcstan órát a választott felekezet hitoktatója. Iskolánkba 5 vallási felekezet jelentkezett be: a római katolikus, a görögkatolikus, az evangélikus és a református egyház, és a Hit Gyülekezete.

A közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat kitöltésére nem kötelezhető a szülő vagy gondviselő, mert ezt nem írja elő jogszabály, azonban annak kitöltését – a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében – kérheti a köznevelési intézmény.

Nyilatkozat hit-és erkölcstan oktatásról

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról_

Idén először van lehetőség arra, hogy elektronikus úton elkezdjék a szülők a beiratkozási folyamatot. Ez azt jelenti, hogy a gyermek adatait már előre fel tudják „vinni” egy elektronikus felületre, ezzel gyorsabbá válhat az ügyintézés. De mindenképpen meg kell jelenniük személyesen a beiratkozásra, és a kért okmányokat, be kell mutatniuk az iskolában, illetve le kell adniuk a kitöltött, aláírt nyilatkozatokat is!

Az elektronikus beiratkozás elérési útja a következő:

1. https://eugyintezes.e-kreta.hu

2. BEIRATKOZÁS

3. Beiratkozás általános iskolába – BÁI

4. A megjelenő ablakba nem kell semmit beírni, csak az „Új ideiglenes felhasználó” kék feliratra kell kattintani.

5. Ezután kell az alábbi ablakban regisztrálni:

6. Regisztráció után megnyílik a beiratkozás felület: értelemszerűen legyenek szívesek kitölteni!

Ha valakinek nem sikerül az elektronikus beiratkozás, nem baj, ebben az esetben is be tud iratkozni személyesen, de kérjük, hogy próbálják meg, mert így egy kicsit gyorsabb lenne az ügyintézés! Köszönet érte!

Végül szeretnénk kérni Önöket, hogy ha mégsem a mi iskolánkat választják, másik iskolába kívánnak beiratkozni, legyenek szívesek minél előbb telefonon (25-413-124) jelezni nekünk, hogy a tartalék listára került gyermekek szüleit értesíthessük!

Köszönjük együttműködésüket! Várjuk Önöket 2019. április 11-én vagy április 12-én!

A megjelenő „alcímekre” rá kell kattintani, és ezután jelennek meg kitöltendő sorok.