Tájékoztató a hit- és erkölcstan tantárgy módosításának lehetőségéről

ERKÖLCSTAN, HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY MÓDOSÍTÁSA

Kedves Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 2020/2021. tanévre vonatkozóan 2020. május 20-ig lehetőségük van az Erkölcstan/Hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választás módosítására az EMMI rendeletnek 182/B §-ának megfelelően:

 (6) Az iskola tanév közben nem változtathatja meg az érintett szülők 182/A. § (5) és (7) bekezdése szerinti nyilatkozata alapján és az egyházi jogi személy képviselőjével a (2) bekezdés alapján lefolytatott egyeztetés eredményeként a hit- és erkölcstan oktatás vonatkozásában meghatározott csoportbeosztást.

 (7) Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.

A honlapon a módosító nyilatkozatot az alábbiak szerint találják:

Dokumentumok – Kérvények – Hit- és erkölcstan módosító nyilatkozat

A módosításra vonatkozó nyilatkozatot az iskola e-mail címére (dmoriczos@gmail.com), postai úton, a KRÉTA e-ügyintézés felületére szíveskedjenek megküldeni vagy az iskola bejáratánál elhelyezett postaládába bedobni, a megadott határidőig.

Amennyiben nem szeretnének változtatni, akkor nincs teendőjük.

Horváthné Ottinger Hajnalka

igazgató