Köszönetnyilvánítás

Szülői támogatással szépültek meg az 5.a osztályos gyerekek szekrényei az iskolában. A szép és gondos kivitelezés Virág Istvánnak köszönhető. A megújult szekrények ezekkel a gyönyörű képekkel várják vissza a tanulóinkat.

Köszönjük szépen!

Adó 1% felajánlás

Tisztelt Szülők!                                                                                      

Már értesülhettek arról, hogy az iskolánkat támogató Muzsikáló Fiatalok Alapítvány 2019 őszén 1.400.000 Ft-hoz jutott a személyi jövedelemadóból felajánlott 1 %-ból.

Kérjük Önöket, hogy támogassák továbbra is adójuk 1%-ával alapítványunkat! 

A befolyt összegből az alapítvány alapító okirata által meghatározott iskolai tevékenységeket, eszközök vásárlását támogatjuk: versenyek nevezési, regisztrációs díjait, a versenyekre való utaztatás költségeit fizetjük, a szaktárgyi nevelőmunkához szükséges eszközöket vásárolunk, támogatjuk a néptánc oktatást, az emelt szintű ének-zenei oktatást.

Önöknek köszönhetően az elmúlt időszakban támogathattuk testvériskolánk tanulóinak magyarországi látogatását, illetve számítógépeket tudtunk vásárolni a tantermekbe.

Kérjük, hogy a mostani adóbevallási időszakban se feledkezzenek meg gyermekük iskolájáról, és ha lehetőségük van rá, ajánlják fel jövedelemadójuk 1%-át a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány javára!

Alapítványunk neve:  MUZSIKÁLÓ FIATALOK ALAPÍTVÁNY

Adószámunk:             1 8 4 8 4 1 7 1 – 1 – 0 7

Köszönettel:

Horváthné Ottinger Hajnalka                                                    igazgató         

Fazekas Andrea
A Muzsikáló Fiatalok Alapítvány kuratóriumának tagja 

                                         

                                                                                                                                

Tájékoztatás a tavaszi szünetről

Tisztelt Szülők!

A digitális tanrend hirtelen bekövetkezése nagy terhet jelent mind a tanulók, szülők, mind a pedagógusok számára. Köszönet jár az új munkarendben folytatott munkáért és az összefogásért. Mindannyiuknak!

Az idei tanévünk nem lesz hosszabb, a tavaszi szünet időpontja módosul egy kicsit, valamint ezeken a napokon a móriczos diákok nem vesznek részt a digitális tanrendben, házi feladatot sem kapnak.

A tavaszi szünet a diákok számára 2020. április 9-től (utolsó „tanítási nap” április 8., szerda) 2020. április 16-ig tart (szünet utáni első „tanítási nap” április 17. péntek).

Jó pihenést és kellemes ünnepeket kívánunk szülőnek, tanulónak egyaránt.

Horváthné Ottinger Hajnalka

intézményvezető

Tájékoztató a hit- és erkölcstan tantárgy módosításának lehetőségéről

ERKÖLCSTAN, HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY MÓDOSÍTÁSA

Kedves Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 2020/2021. tanévre vonatkozóan 2020. május 20-ig lehetőségük van az Erkölcstan/Hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választás módosítására az EMMI rendeletnek 182/B §-ának megfelelően:

 (6) Az iskola tanév közben nem változtathatja meg az érintett szülők 182/A. § (5) és (7) bekezdése szerinti nyilatkozata alapján és az egyházi jogi személy képviselőjével a (2) bekezdés alapján lefolytatott egyeztetés eredményeként a hit- és erkölcstan oktatás vonatkozásában meghatározott csoportbeosztást.

 (7) Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.

A honlapon a módosító nyilatkozatot az alábbiak szerint találják:

Dokumentumok – Kérvények – Hit- és erkölcstan módosító nyilatkozat

A módosításra vonatkozó nyilatkozatot az iskola e-mail címére (dmoriczos@gmail.com), postai úton, a KRÉTA e-ügyintézés felületére szíveskedjenek megküldeni vagy az iskola bejáratánál elhelyezett postaládába bedobni, a megadott határidőig.

Amennyiben nem szeretnének változtatni, akkor nincs teendőjük.

Horváthné Ottinger Hajnalka

igazgató

Iskolánk az “Oktatási Hivatal Bázisintézménye” lett

Az Oktatási Hivatal az elmúlt tanév során, sikeres pályáztatás útján kialakította bázisintézményi hálózatát.

Célja, hogy a címet elnyert intézmények tevékenységükkel hozzájáruljanak a pedagógiai szakmai közélet fejlődéséhez, segítsék elő a Pedagógiai Oktatási Központok által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést, valamint támogassák a hálózatos tudásmegosztást.

A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ célja az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet elnyert intézmények bevonásával, azok működő jó gyakorlatainak megosztásával, műhelymunkák, bemutató órák megszervezésével növelni az illetékességi területen működő köznevelési intézmények pedagógiai eredményességét, szakmailag támogatni a köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, az ott folyó nevelő-oktató munkát.

A cím adományozására ünnepélyes keretek között kerül sor egy későbbi időpontban.