Muzsikáló Fiatalok Alapítvány

Iskolánk mûködését, valamint tanulóinkat támogató alapítványunk

Az alapítvány adószáma: 18484171-1-07

Az alapítvány számlaszáma: 11736037 – 20534668

Alapítványunk céljai:

  • Az intenzív ének-zenei oktatás speciális feltételeinek javítása, eszközigényeinek támogatása.
  • Zeneileg kiemelkedõ tehetségek egyéni támogatása, zenei pályára irányítása.

  • A három iskolai énekkar mûködési feltételeinek javítása. Különös tekintettel a városi és külföldi szereplésekre.
  • Az iskolai néptánccsoportok mûködési feltételeinek biztosítása, javítása.

  • Hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése.
  • Tehetségfejlesztés, felzárkóztatás.

Az alapítvány feladatai:

v

Az ének-zenei oktatáshoz hangszerek vásárlása, javítása, eszközök vásárlása.
Tehetséggondozó, felkészítő zenei táborok költségeinek átvállalása

H

Az iskolai énekkarok helyi, országos és külföldi szerepléseinek támogatása.

Néptánccsoportok működtetése, fellépéseinek támogatása, néptáncruhák vásárlása.

Iskolai táborozások, tanulmányi kirándulások támogatása, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók egyéni segítségnyújtása táborozáshoz, tanulmányi kiránduláshoz, tankönyv és kották vásárlásához.

Képességfejlesztő és felzárkóztató szakkörök szervezése, támogatása.

Tisztelt Szülők!

Már értesülhettek arról, hogy az iskolánkat támogató Muzsikáló Fiatalok Alapítvány
2016 őszén 1.200.000 Ft-hoz jutott a személyi jövedelemadóból felajánlott 1 %-ból.