Iskolánk az “Oktatási Hivatal Bázisintézménye” lett

Az Oktatási Hivatal az elmúlt tanév során, sikeres pályáztatás útján kialakította bázisintézményi hálózatát.

Célja, hogy a címet elnyert intézmények tevékenységükkel hozzájáruljanak a pedagógiai szakmai közélet fejlődéséhez, segítsék elő a Pedagógiai Oktatási Központok által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést, valamint támogassák a hálózatos tudásmegosztást.

A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ célja az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet elnyert intézmények bevonásával, azok működő jó gyakorlatainak megosztásával, műhelymunkák, bemutató órák megszervezésével növelni az illetékességi területen működő köznevelési intézmények pedagógiai eredményességét, szakmailag támogatni a köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, az ott folyó nevelő-oktató munkát.

A cím adományozására ünnepélyes keretek között kerül sor egy későbbi időpontban.