Céljaink

A Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola fő céljai

 • az esztétikai érték befogadására képes, szelektálni tudó ízléssel rendelkező, önálló alkotásra képes, kreatív fiatalokat neveljünk
 • az erkölcsi értékek tiszteletére neveljünk, fejlesszük a tanulókban a segítőkészséget, a szociális problémák iránti érzékenységet
 • tanulóink korszerű, életkoruknak megfelelő ismeretanyagot sajátítsanak el
 • fejlesszük tanulóink alapkészségeit, kreativitását

 • a modern, korszerű ismeretek megszerzéséhez szükséges tanulási technikákat ismertessünk meg a tanulókkal, segítsük az önálló ismeretszerzés képességének kialakulását hagyományos és modern eszközök segítségével
 • tanóráink középpontjában a fejlesztő központú tevékenykedtetés álljon, amelynek segítségével a tudás megszerzésének módja örömet jelent a tanulóink számára

 • differenciáltan, személyre/tanulói csoportra szabottan biztosítsuk a tanulók felzárkóztatását, tehetséggondozását
 • segítsük tanulóink reális önismeretének kialakulását, toleranciára, egymás megértésére ösztönözzük tanulóinkat
 • felkészítsük tanulóinkat a magasabb iskolafokokon való helytállásra

Z
 • egészséges életmódra, rendszeres, kiegyensúlyozott életvitelre neveljünk
 • az iskolai és iskolán kívüli szabadidős programok segítségével az igényes, tartalmas szórakozás, kikapcsolódás iránti igényt alakítsunk ki tanulóinkban
 • a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat szakszerűen segítsük, fejlesszük